Strokovna predavanja

1. Nemški pogovorni jezik

- Kako dejansko ljudje/mladi govorijo nemško?

- Kaj je pomembno vedeti, da lahko razumemo govorjeno nemščino?

- Kakšen status ima pogovorni jezik?

Velikokrat se učenec nemščine v nemško govoreči državi počuti izgubljenega, ker težko razume, kaj ljudje rečejo. Pri organiziranem pouku se velikokrat poučuje le knjižni zborni jezik, kar ljudje med govorjenjem zelo malokrat uporabljajo. V tem predavanju predstavljam glavne značilnosti pogovorne nemščine, ki jih je dobro poznati v  ustnem diskurzu.2. Uvod v jezikoslovje

- Kaj je jezik in kdo ga ima?

- Kako ga pridobimo kot otroci in kako se ga (naj) učimo v šoli?

- Kako deluje jezik?

- Kaj so njegove funkcije?

To predavanje nudi dijakom vpogled v splošno jezikoslovje. Mnogo bodo izvedeli o tem, kaj jezik je, kako prodobimo materni jezik in kako se to razlikuje od učenja tujih jezikov. Predavanje  spodbuja razmišljanje o jezikih, o razlikah med njimi, jezikovnih univerzalijah ter o učinkovitosti in uspešnosti različnih načinov učenja tujih jezikov.

Zgledi so iz angleščine in slovenščine.

3. Nemška izgovorjava

- Kakšne napake pri izgovorjavi so tipične za "tuji naglas"?

- Kako se nemščina razlikuje od slovenščine glede izgovorjave?

- Kaj konkretno lahko vadim, da izboljšam ne le nemško, temveč tudi angleško izgovorjavo?

Najhitreje človeka prepoznajo kot tujca, če spregovori s tujim naglasom. Poleg tega lahko napačna izgovorjava hitro vodi do težav pri sporazumevanju. V tem predavanju predstavljam značilnosti avtentične nemške izgovorjave. Poučevanje izgovorjave je ponavadi najbolj zanemarjeno področje pri pouku tujih jezikov - zato pridobijo dijaki opazno prednost v primerjavi z drugimi učenci!

Marco M. Wolf

 dipl. nemcist (UN) in
dipl. splošni jezikoslovec (UN)