Povezava na mojo fotografsko stran:

Marco M. Wolf

 dipl. nemcist (UN) in
dipl. splošni jezikoslovec (UN)